Konstinstallation

Limbo – en interaktiv konstinstallation

Under våren har vi skapat en interaktiv konstinstallation som bjuder in publiken att bli en del av verket. Vi undersöker stillhet och närvaro i en värld helt klädd i vita virkade spetsar och långsamt roterande parasoll. Tillsammans med publiken blir platsen emellanåt besökt av de stora djurfigurerna, som i Limbo kalla Filosoferna….

 

Tankar kring LIMBO

av Amanda Cederquist

Vi befinner oss mellan liv och liv. Själslig och fysisk transformation, väntan… puppestadiet. Delvis inspirerad av Dantes första krets i dödsriket där de okristnade hamnar; såsom odöpta barn och filosofer från förkristen tid… I mitt Limbo vakar en stor vit Stenbock över puppornas långsamma förvandling, och Filosoferna bär djurhuvuden…

Installationen består av 6 st parasoll, klädda i vita, handvirkade spetsdukar, som roterar långsamt, långsamt. Från dem hänger puppor med ofödda barn (dockobjekt) i olika utvecklingsstadier (under förvandling från larv till puppa och påbörjad fjäril).  I rummet finns ibland även Stenbockens paviljong. Under varje parasoll finns ett cafébord där publiken kan sätta sig – och blir därmed en del av verket. Platsen befolkas även av Filosoferna, levande djurfigurer, som kanske tillhör en annan dimension eller är de tillfälliga besökare precis som vi?

Rörelserna i rummet är långsamma och suggestivt drömska. De levande figurerna är i samspel med publiken, men samtidigt blir de som en slags levande målningar; de kan långa stunder sitta i stillhet och betrakta. Dvs det är varken teater eller en traditionell konstutställning, utan ett slags pågående ”vara”, där både publik och figurer kan komma och gå helt fritt.  Vid vissa tillfällen skapas små scenerier som en slags ”Tableaux Vivant”  där t.ex fågeln spelar på sin såg eller katterna blir välsignade av Stenbocken…  En meditativ  konstupplevelse av stillhet, tomrum, väntan, långsamhet – och en hel del subtil humor med en och annan mörk fågel… Utrymme för egna tankar och associationer. Installationen är aldrig riktigt densamma och påverkas av varje besökares närvaro.   Var och en kommer att få sin egen unika upplevelse.

Turné…

Konstinstallationen är turnévänlig och vi kommer gärna till er (även utanför Sverige) och sätter upp den. Alltifrån 1-2 dagar med performance till en längre period på galleri/konsthall. Även under de längre utställningsperioderna kan vissa utvalda dagar vara med performance. Den är anpassningsbar och kan varieras i både innehåll och storlek. Rummet kan vara mellan 40 – 200 kvm. Lokalen bör dock vara helt ren ifrån annat, men i övrigt kan det hela utspela sig i såväl källare som gallerirum. Varje plats tillför något till upplevelsen.

KONTAKT

Målgrupp…

Limbo har visat sig vara en inspirerande plats för både mycket små barn, äldre herrar, unga tonårskillar och medelålders kvinnor… Upplevelsen sker inom var och en och blir olika beroende på den egna livserfarenheten, därför är alla lika varmt välkomna att närvara i installationen på sitt eget sätt.

MAILKONTAKT