Projekt Animal Dreams

Ett undersökande projekt i konsten att improvisera med mask och dans. 

Medverkande dansare: Bernard Cauchard, Karin Jemsby och Martin Hasselgren